Welcome to the Forum Archive!

Years of conversation fill a tonne of digital pages, and we've kept all of it accessible to browse or copy over. Whether you're looking for reveal articles for older champions, or the first time that Rammus rolled into an "OK" thread, or anything in between, you can find it here. When you're finished, check out Boards to join in the latest League of Legends discussions.

GO TO BOARDS


[Skin] Xin Zhao Husarz - darmowy dla Polaków

1
Comment below rating threshold, click here to show it.

Luksa93

Junior Member

09-20-2012

Jak w temacie, chciałem zapytać się czemu Polacy nie otrzymali skórki Husarz dla bohatera - Xin Zhao. Każdy z Nas wie, że Polska husaria odegrała bardzo ważną rolę w historii i każdy zna taką formację wojskową. Wiem, że Grecy otrzymali Mityczną Cassiopeie, to dlaczego Polacy nie mogą otrzymać Husarza?


Comment below rating threshold, click here to show it.

Minnakht

Senior Member

09-20-2012

Well, it might be because Poles are so stupid, they don't even know English and can't use it on an international discussion forum. At least I bet that's what everyone's thinking now. You're a disgrace to Poles everywhere, Luksa.

Poważnie. Nie zabiłoby cię użycie oficjalnego języka do sformułowania tego, wiesz? Przynajmniej Google radzi sobie naprawdę nieźle z przetłumaczeniem twojej prośby, wychodzi całkiem sensowna...
If you did set that up on purpose, you can have your honour back. But next time, just use English like a proper user of the Internet.


Comment below rating threshold, click here to show it.

Luksa93

Junior Member

09-21-2012

Minnakht, potrafie b. dobrze używać j, angielskiego, a ten temat napisał po Polsku, gdyż chciałem zobaczyć czy jest szansa aby otrzymać skórkę.


1