Welcome to the Forum Archive!

Years of conversation fill a tonne of digital pages, and we've kept all of it accessible to browse or copy over. Whether you're looking for reveal articles for older champions, or the first time that Rammus rolled into an "OK" thread, or anything in between, you can find it here. When you're finished, check out Boards to join in the latest League of Legends discussions.

GO TO BOARDS


LF DUTCH Gold3 + Support

1
Comment below rating threshold, click here to show it.

Ni Hao Stefan

Junior Member

02-19-2015

Goedemiddag,

We zijn vrienden die een (vrij serieus) team zijn begonnen en we zoeken nog een speler die ons team komt versterken!
Wij zijn allemaal Gold/ Plat spelers. Wij zijn op zoek naar een speler die vaak support speelt en goed speelt natuurlijk..
Met dit team willen wij proberen een team van mCon (Mouse Control) te worden, daarvoor hebben we allemaal een SoloQ rank van Platinum5 nodig.

Requirements ~
- Gold3+,
- 15jaar minimaal,
- Skype/Teamspeak,
- Goede Headset (Geen ruis),
- Geen ingame problemen (FPS drops, slechte verbinding).

IGN's ~
TOP Ni Hao Stefan
JNG Sendy
MID RivenTakeAJonko
ADC MyKogInYourAshè
SUP Jij? Misschien.


1